Stichting Vrienden Klassieke Muziek Almere stimuleert en promoot klassieke muziek in Almere. Het is ons doel klassieke muziek toegankelijk en zichtbaar te maken voor een breed publiek. Klassieke muziek is een breed genre; van intieme kamermuziek tot grote orkestwerken, oude muziek, koorconcerten, strijkers, blazers, piano, er is voor ieder wat wils.

Onze doelstellingen

  • Promoten van klassieke concerten op verschillende locaties in- en rondom Almere.
  • Het zoeken van samenwerking met andere partijen om klassieke concerten te laten uitvoeren.
  • Het waar mogelijk realiseren van een gereduceerde toegangsprijs voor onze Vrienden.
  • Het verspreiden van een digitale Nieuwsbrief over klassieke concerten in en rondom Almere.
  • Het onderhouden en uitbreiden van onze Vriendenkring.

Vrienden

Als Vriend van Vrienden Klassieke Muziek Almere bent u altijd u op de hoogte van het aanbod van klassieke concerten in Almere en omgeving, u ontvangt korting op geselecteerde concerten en u ontmoet gelijkgestemden.

Minimaal een keer per jaar organiseren we een Vriendenconcert met een gezellige borrel na afloop. Daarnaast onderhouden we goede contacten in de regio en kunnen we regelmatig ook buiten Almere een concertbezoek met vriendenkorting aanbieden.

Meer informatie over Vriend worden.

Historie

De Stichting Vrienden Klassieke Muziek Almere bestaat sinds 2005. De oorspronkelijke naam was Stichting Vrienden Kamermuziekfestival Almere. Deze naam werd in 2014 gewijzigd naar Vrienden Kamermuziek Almere. In 2020 is de naam gewijzigd naar Stichting Vrienden Klassieke Muziek Almere.

De stichting werd opgericht om de belangstelling voor het toenmalige Kamermuziekfestival Almere te bevorderen. Deze ondersteuning werd met succes ingevuld door een gratis concert voorafgaand aan het festival met voorlichting door de artistiek leider van het festival en een aansluitende borrel. Verder werd er in het najaar een muziekuitje buiten Almere georganiseerd tegen gereduceerde prijs. Tijdens het festival zelf konden Vrienden met korting gebruik maken van de diverse optredens.

In 2012 werd, op aandringen van de belangrijkste subsidiegever (gemeente Almere), besloten dat het festival zich vooral op jongeren zou gaan richten. Het nieuwe festival ging zich in één week in het najaar uitsluitend in de Schouwburg (nu: KAF)  afspelen. Naar aanleiding van dit nieuwe concept en een enquête onder onze Vrienden, hebben we in 2014 besloten om de doelstelling van de stichting te verbreden en ons niet meer alleen op het festival te richten, maar op kamermuziek in Almere in het algemeen. Onder kamermuziek verstaan we ‘muziek gespeeld door een klein ensemble’.

In 2020 hebben we besloten onze doelstelling nog meer te verbreden en ons in te zetten voor het in Almere toegankelijk en zichtbaar maken van klassieke muziek in het algemeen.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Klassieke Muziek Almere bestaat uit:

  • Berdien Stenberg, voorzitter
  • Willem Gasman, secretaris
  • Martin Monsma, penningmeester
  • Stephanie Brandt, algemeen bestuurslid

U kunt het bestuur bereiken via bestuur@vriendenklassiekemuziekalmere.nl