Stichting Vrienden KlassiekeMuziek Almere is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vriendenklassiekemuziekalmere.nl
Breukelengracht 24 1324 NG Almere
+31 (0)365332280

De heer N.B. Nooij is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Vrienden KlassiekeMuziek Almere. Hij is te bereiken via nb.nooy@chello.nl

Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Vrienden KlassiekeMuziek Almere verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nb.nooy@chello.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Vrienden KlassiekeMuziek Almere verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Vrienden KlassiekeMuziek Almere neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Vrienden KlassiekeMuziek Almere) tussen zit. Stichting Vrienden KlassiekeMuziek Almere gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel voor bijhouden ledenbestand. Mailadres en of adresgegevens worden gebruikt voor het maandelijks toezenden van een concertagenda. De penningmeester gebruikt dit bestand voor betalingsverzoeken en het opsturen van vriendenpasjes.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Vrienden KlassiekeMuziek Almere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categerieƫn van persoonsgegevens: Naam, adres, telefoonnummer en mailadres: zolang u ingeschreven bent als vriend van de Stichting Vrienden KlassiekeMuziek Almere.

Bovendien bewaren wij naw-gegevens van ex-vrienden i.v.m. een mogelijke reĆ¼nie of een jubileum van de stichting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Vrienden KlassiekeMuziek Almere verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden KlassiekeMuziek Almere en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nb.nooy@chello.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Cookies

De website van Stichting Vrienden KlassiekeMuziek Almere maakt gebruik van cookies voor de integratie van sociale media (Facebook, Youtube) en om bezoekersstatistieken bij te houden.

Als u geen cookies wilt op deze of een andere website kunt u dit het beste uit zetten in uw eigen browser. Raadpleeg de Help sectie van uw browser hiervoor of klik hier voor meer uitleg.